Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Năm, 2 tháng 2, 2012

“THƯA THẦY, XIN THÊM LÒNG TIN CHO CHÚNG CON”

(Lc 17, 5)
Chúng ta đang sống trong thời đại tiến trình toàn cầu hóa mà nó không những biến đổi bộ mặt của trái đất nhưng còn ảnh hưởng sâu đậm trên tâm trí và niềm tin của con người. Chính sự ảnh hưởng này đã ít nhiều tạo ra “khủng hoảng niềm tin” của  những người có tôn giáo nói chung và người Kitô hữu nói riêng.
Hơn thế nữa, có lẽ tiến trình toàn cầu hóa cũng làm cho những người sống đời dâng hiến- những người mà đã từng tiên phong xưng “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”, đôi lúc cảm thấy cô đơn trong niềm tin. Bạn sẽ làm gì khi:
-         Hành trình đức tin rơi vào lúc tối tăm gian nan nhất mà quên rằng “Ta là sự sáng đã đến trong thế gian, để phàm ai tin vào Ta, thì khỏi lưu lại trong bóng tối” (Ga 8, 12).
-         Trả lời như thế nào khi có những người hứa hẹn thật ngọt, hăm dọa làm bạn bị “lung lay” đức tin, để rồi bạn chạy theo người phàm, theo sự vật trần gian, chứ không theo Đức Kitô (Cl 2, 8).
-         Khi bạn nói “tôi có đức tin” nhưng bạn có đủ niềm tin và can đảm hành động chứng minh niềm tin của mình không? Vì “đức tin không hành động là đức tin chết” (Gc 2, 17).
Chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ một chút kinh nghiệm và cảm nghiệm về sống và thực hành đức tin trong nội san THƯA THẦY, XIN THÊM LÒNG TIN CHO CHÚNG CON, để chúng ta cùng nhau đứng vững trong đức tin, một lòng mạnh mẽ theo Chúa đến cùng (1Cr, 16, 13).

Bertrand Nguyễn Thanh Hoài

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP