Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2012

Thử tài kiến thức ...

Giải đáp thử tài kiến thức về con số trong Kinh Thánh (DL 11)

Câu 1  : D. 3 ngày
Câu 2  : C. 40 ngày 40 đêm
Câu 3  : A. 30 tuổi
Câu 4  : D. 120 tuổi
Câu 5  : B  50 người
Câu 6  : C. 40 ngày 40 đêm
Xâu 7  : A. 40 năm
Câu 8  : A. 150 thánh vịnh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP