Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2012

Thư Giãn

Tại sao bạn lại lo lắng ?

Trong cuộc sống, có 2 điều bạn phải lo lắng:
Một là bạn mạnh khoẻ,
Hai là bạn ốm yếu.

Nếu bạn mạnh khoẻ, thì sẽ không có gì để lo lắng.
Nhưng nếu bạn ốm yếu, bạn sẽ có 2 điều để lo lắng:
Một là bạn sẽ hồi phục trở lại,
hai là bạn sẽ bệnh nặng và qua đời.
Nếu bạn hết bệnh,
thì không có gì để lo lắng cả.
Nhưng nếu bạn qua đời,
bạn sẽ lại có 2 điều lo lắng nữa:
Một là bạn sẽ lên thiên đàng,
Hai là bạn sẽ xuống địa ngục.
Nếu bạn lên thiên đàng,
thì sẽ không phải lo lắng rồi.
Nhưng nếu bạn bị xuống địa ngục,
bạn cũng sẽ rất bận rộn, vì bạn sẽ gặp và bắt tay
các bạn bè mình ở dưới đó ... hihi,
bạn sẽ không có thời gian để lo lắng nữa!
Vậy thì tại sao bạn phải lo lắng, đúng không?
Hãy vui lên!

Lão Phu sưu tầm

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP