Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2012

Thử tài ...

Vui mà học, học mà vui
Câu đố kỳ này:

Có ba tu sĩ 1 Thánh Gia, 1 Đa Minh, và 1 Ngôi Lời vào một quán nọ uống café. Sau một lúc lâu tâm sự “đời cô lựu” và 8 từ chuyện dưới đất tới trên trời, từ vụ thả chất thải của công ty Vedan đến xuất hiện những truyện tranh “khêu gợi, phản giáo dục”, rồi đá qua sự kiện hoa hậu Việt Nam với trình độ học vấn chưa tốt nghiệp PTTH, …ba chàng “ngự lâm pháo thủ” mới kêu chủ quán tính tiền. Cô nhân viên nói vị chi hết 30 ngàn đồng tính luôn nửa gói “Anh Hùng” (Hero). Vì là tu sĩ và để cho công bằng, mỗi người góp 10 ngàn đồng để trả tiến café. Khi cô phục vụ cho chủ quán thì anh này nói: “họ là mấy ông thầy nên bớt cho 5 ngàn đồng”. Nói xong liền lấy 5 tờ 1 ngàn đồng đưa cho cô phục vụ trả lại cho 3 ông thầy. Trên đường đi, cô phục vụ nghĩ: “3 người mà chia cho 5 ngàn đồng thì sẽ ắt không đồng đều”. Nghĩ là làm, cô ta lấy 2 ngàn đồng bỏ túi, rồi sau đó trả cho mỗi ông thầy 1 ngàn đồng.
 
Như vậy, mỗi ông thầy chỉ trả có 9 ngàn đồng, tổng cộng là 27 ngàn. Số tiền này cộng với 2 ngàn đồng cô phục vụ bỏ túi riêng là 29 ngàn đồng. Nếu so với 30 ngàn đồng trước đó vẫn còn thiếu 1 ngàn đồng? Vậy, 1 ngàn thiếu mất ở đâu???

Thanh Hoài (st)
Câu 1 b.Thiên Chúa; Câu 2 a. Lừa; Câu 3 d. Sư tử; Câu 4 d. La; Câu 5 c. Sư tử; Câu 6 d. Lừa; Câu 7 b. Gấu cái; Câu 8 a. Một con sư tử đã chết

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP