Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2012

Mười Điều Răn Của Linh Mục

Một: Những gì tôi sống trong tư cách là một Linh Mục, thì quan trọng hơn những gì tôi làm.
Hai: Những gì Đức Kitô làm qua trung gian của tôi, thì quan trọng hơn những gì do chính tôi làm.

Ba: Những gì tôi với anh em Linh Mục cùng sống, thì quan trọng hơn những gì tôi làm một mình, dù hăng say tới mức suýt bị mất mạng.
Bốn: Những gì tôi sống cho Kinh nguyện và Lời Chúa, thì quan trọng hơn những tổ chức sinh hoạt bên ngoài.
Năm: Những gì tôi sống vì lợi ích thiêng liêng của người cộng tác, thì quan trọng hơn tất cả những công việc tôi làm cho lợi ích của riêng mình.
Sáu: Hiện diện ít nơi nhưng thiết yếu để đem lại sức sống, thì quan trọng hơn có mặt khắp nơi nhưng vội vàng và nửa vời.
Bảy: Hoạt động cùng với người cộng tác, thì quan trọng hơn là làm một mình, cho dù mình có nhiều khả năng hơn họ. Nói cách khác, hợp tác thì quan trọng hơn hành động riêng rẽ.
Tám: Hy sinh thập giá âm thầm bên trong, thì quan trọng hơn những thành quả đạt được bên ngoài.
Chín: Mở rộng tâm hồn đến những thao thức của cộng đoàn, Giáo phận và Giáo hội toàn cầu, thì quan trọng hơn chăm chú vào những bận tâm riêng, cho dù thiết yếu đến đâu đi nữa.
Mười: Làm chứng về Đức Tin trước mặt mọi người, thì quan trọng hơn tìm cách thoả mãn thị hiếu của họ
+ HY. PX. Nguyễn Văn Thuận
(Trích từ "Cha Tôi" của Đức Ông Phaolô Phan Văn Hiền, Rôma)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP