Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2012

Trách nhiệm

Tự điển tra nghiêng

Có nhiệm vụ trách móc người khác hay lấy việc trách móc người khác như là nhiệm vụ của mình! Thành ra một cách vô thức lấy việc trách móc người khác làm niềm vui của mình!

Sống đúng với những yêu cầu mà nhiệm vụ đòi hỏi thì cũng thường hay bị trách : bị trách là khó khăn, bị trách là muốn tỏ ra là có quyền, muốn lấy điểm, muốn lấy lòng bề trên cao hơn,...
 Nhưng không chu toàn nhiệm vụ được giao thì lại càng đáng trách.
Người có trách nhiệm là người biết và dám trách đúng chỗ và phải rất nhiệm nhặt trong những lời trách. Lý tưởng là hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách không thể chê trách vào đâu được.
«Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi» ( Lc 17, 10)

Lão Phu

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP