Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2012

TRANG HỌC ANH NGỮ


Rene Descartes: “I think, therefore I am”
Triết gia Descart nói: “Tôi suy tư, nghĩa là tôi hiện hữu”
Xin chào quý vị! Với lần phát pháo đầu tiên, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về sự khác nhau giữa think of think about. Trước tiên, động từ think nghĩa là: có một ý kiến (an opinion) về một người nào hay một cái gì đó; tin tưởng rằng (believe) một điều nào đó là sự thật, hiển nhiên (true) và mong muốn (expect) nó sẽ xảy ra như vậy, mặc dù bạn không chắc chắn (you are not sure); và suy tư, xem xét (consider) về một khái niệm, ý tưởng (an idea) hay một vấn đề nào đó. Kế tiếp, chúng ta phải nhìn xem từ nào phù hợp nhất khi đi với think of và think about.

Về cơ bản thì "think of" thường có nghĩa là "tưởng tượng", imagine, trong khi "think about" thường có nghĩa gần hơn với  "consider", xem xét, suy nghĩ.
Vì vậy sự khác nhau giữa hai động từ kép này sẽ tùy thuộc vào ngữ cảnh (context).
Ví dụ, nếu tôi nói "I am thinking of a beautiful beach, please don't interrupt me." Như vậy có nghĩa là tôi đang nghĩ tới, tưởng tượng ra hình ảnh bờ biển đẹp, tôi đang mơ về nơi đó.
Còn nếu trong một ví dụ khác như "They are thinking about whether to agree to the sale" thì "think about" ở đây có nghĩa là đang suy nghĩ, xem xét - they are considering the sale.
Trong những trường hợp như trên, thì một cách dùng này thường hay được sử dụng thay cho cách dùng kia trong những ngữ cảnh nhất định nào đó, như hai ví dụ trên.
Tuy nhiên khi chúng ta nói về người, chúng ta thường dùng cả hai và đều có nghĩa tương tự như nhau. Ví dụ, nếu bạn tôi bị tai nạn và phải vào bệnh viên, tôi có thể gửi hoa và một tấm thiếp tới cho bạn với lời nhắn gửi mà trong đó chúng ta có thể dùng cả hai Think of và Think about: "I'm thinking of you," hay "I'm thinking about you", và nghĩa của hai câu này không khác nhau là bao.

Mọi ý kiến và đóng góp xin gởi về hoaithuong253@gmail.com

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP