Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2012

Thử tài kiến thức ...

Kì này: Về những con vật được nói đến trong Kinh Thánh

1. Ai đã đặt tên cho con vật Chúa đã tạo dựng?
a. A đam
b. Thiên Chúa
c. Các Ngôn Sứ
d. Mô-sê

2. Con gì của Bi-lơ-am đã nói chuyện với chủ nó?
a. Lừa
b. Sáo
c. Két
d. Chó
3. Nhờ sứ Thần Thiên Chúa, mấy con gì đã để yên Đa-ni-en nhưng lại nhai xương của những kẻ buộc tội ông và vợ con chúng?
a. Hổ
b. Chó sói
c. Báo
d. Sư tử
4. Khi bị mắc trên cây Sồi Áp-sa-lon đang cỡi con gì?
a. Lừa
b. Bò
c. Ngựa
d. La
5 Con thú nào bị Sam-son  tay không xé xác ở Tim-na?
a. Con cá lớn
b. Chó sói
c. Sư tử
d. Gấu
6. Sa-un được cha sai đi kiếm con gì bị mất?
a. Bò
b. Dê
c. Chiên
d. Lừa
7. I-sai-i-a đã nói đến một thời tương lai khi các loài thú có thể chung sống với nhau. Bạn hãy cho biết bò cái kết thân với con gì?
a. Dê
b. Gấu cái
c. Sư tử
d Lừa
8. Theo sách giảng viên, một con chó con sống thì hơn con gì?
a. Một con sư tử đã chết
b. Hai con chim câu
c. Một con ngựa mù
d. Một con gấu què

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP