Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2012

Khởi Đầu

Từ điển tra nghiêng

Lúc ‘đầu’ thì (hứng) ‘khởi’ lắm nhưng về lâu về dài lại cảm thấy bớt (hứng) ‘khởi’ và thậm chí còn bị mất lửa! Thực tế không luôn luôn đồng nhất với điều mà người ta vẫn thường nói : ‘Vạn sự khởi đầu nan’. Cái ‘nan’ nhiều lúc xem ra tỉ lệ thuận với chiều dài của đoạn đường đi được tính từ khởi điểm, chứ không chỉ nằm ở lúc ban đầu!
Chúa Giêsu có lẽ thấy điều này chăng nên Ngài mới dạy rằng : ‘Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ đế hoàn thành không?’ (x. Lc 14,28). Như thế còn có những việc phải làm trước cả khởi đầu nữa!
Phải lấy điểm xuất phát từ cái ‘đầu’ thì sau mới (phấn) ‘khởi’ được! Cái ‘đầu’ phải làm sao điều khiển và điều phối cho được cái (hứng) ‘khởi’. Nếu không thì có nguy cơ chỉ dừng lại ở một chút (hứng) ‘khởi’ lúc ban ‘đầu’ mà không đi đến được một kết thúc có hậu.
Mỗi thời điểm là khởi điểm của của tương lai nhưng cũng là hệ quả của quá khứ. Biết kết hợp cách khéo léo những (hứng) ‘khởi’ lúc ban đầu và dùng cái ‘đầu’ để điều khiển cái (hứng) ‘khởi’ này thì ắt là ‘đầu xuôi đuôi lọt’ và mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp. Mong thay!

Lão Phu

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP