Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2012

Thử tài kiến thức ...

Kỳ này: Kiến thức Kinh Thánh1. “Này đây người trinh nữ mang thai sinh hạ một con trai, và đặt tên là Em-ma-nu-en”
a. Ma-la-khi
b. I-sai-a   
c. Da-ca-ri-a                 

2. “Con không mang tội của cha, cha cũng không mang lấy tội của con”:
a. Ê-dê-ki-en
b. Châm ngôn
c. Thủ lãnh

3. “Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa”:
a. Dân số
b. Lu-ca
c. Ê-phê-xô

4. “Hãy làm tất cả những gì anh em có thể làm được, để sống hoà thuật với mọi người”:
a. Diễm ca
b. Xuất hành
c. Rô-ma

5. “Chúa là tình yêu”:
a. Mác-cô
b. 1 Gio-an
c. Matthêu

6. Các điều luật về đức thanh sạch:
a. Lê-vi
b. Ma-la-khi
c. Giảng viên
7. “Chúa Giêsu được rước lên trời, và ngự bên hữu Thiên Chúa”:
a. Lu-ca
b. Mác-cô
c. Thê-xê-lô-li-ca

8. Mười điều răn:
a. Sáng thế
b. Lê-vi
c. Xuất hành

9. Câu chuyện về cây Ô-lưu, cây vả, cây nho và bụi gai:   
a. Gio-an
b. Lu-ca
c. Thủ lãnh

10. Khi Hòm Bia Thiên Chúa được đặt bên tượng thần Đa-gôn của dân Phi-li-tinh tgì tượng thần Đa-gôn bị ngã sấp mặt xuống đất:
a. 1 Sa-mu-en
b. 1 Sử biên niên
c. 1 Vua 

Giải đáp thử tài kiến thức về Kinh Phụng Vụ (DL7)
Câu 1 : A ; Câu 2 : B
Câu 3 : C ; Câu 4 : A
Câu 5 : B ; Câu 6 : C
Câu 7 : B ; Câu 8 : A
Câu 9 : A ; Câu 10 : A 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP