Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2012

Đồng hành


Cùng hành hạ nhau trong đời sống hàng ngày. Cả về phương diện tự nhiên lẫn siêu nhiên hay tình cảm! Đến nỗi «cùng đi» với nhau đôi khi trở thành một gánh nặng không thể vác nổi! Có lẽ vì thế mà triết gia hiện sinh Jean-Paul Sartre đã phải thốt lên: «Tha nhân là địa ngục».

Đức Kitô đã thổi vào sự «đồng hành» nặng nề này một sức sống để nó trở thành một sự giải thoát. Người làm cho những người rầu rĩ, hết nhuệ khí thành những người đầy can đảm và nhiệt huyết (x. Lc 24).
Nhưng đồng thời, chính Chúa Giêsu cũng luôn được đồng hành bởi Chúa Cha. Người luôn sống dưới cái nhìn của Cha, dưới sự thúc đẩy của Cha, được đỡ nâng bởi xác tín sự hiện diện và niềm vui làm vừa lòng Cha (x. Ga 5,19 ; 7,28 ; 17,4).
Thánh Phao lô còn nói đến khía cạnh chia sẻ của sự đồng hành như một lối sống Kitô giáo: «Anh em hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy là anh em chu toàn luật Đức Kitô» (Gl 6,2).
Đồng hành và được đồng hành trong đời sống Kitô hữu và trong đời tu là một truyền thống luôn được Giáo Hội cổ võ mạnh mẽ trong suốt dòng lịch sử.

Lão Phu

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP