Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2012

Hạ mìnhTìm cách hạ người khác xuống cho bằng mình! Đây là chủ trương của những kẻ theo chủ nghĩa cào bằng, xấu đều hơn tốt lỏi. Tự mình không phấn đấu để vươn lên, nhưng lại không muốn ai hơn mình. Bên ngoài thì cứ ra vẻ khiêm tốn nhưng là "khiêm tốn bằng bốn lần kiêu ngạo"!

Hiểu như thế là sai lầm nghiêm trọng về mặt ngữ pháp. Từ "mình" là túc từ trực tiếp của động từ "hạ", chứ không phải là túc từ gián tiếp như cách hiểu ở trên. Như vậy hạ mình chính là tự hạ, là tự nguyện từ bỏ vị trí cao sang vốn có để nhận lấy một vị trí thấp hèn hơn nhằm yêu thương và phục vụ.
Vì thế hạ mình là một động từ phản thân, nhưng không đóng kín mà mở đến đối tượng thứ ba nhờ một lực tác động là tình yêu và sự phục vụ.
"Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa... nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế" (Pl 2, 6-7), và Ngôi lời đã làm người và ngự giữa chúng ta (Ga 1, 14). Đó chính là cách Thiên Chúa hạ mình và đó cũng là cách hiểu chính xác nhất của động từ hạ mình vậy.
 


Lão Phu

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP