Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Năm, 2 tháng 2, 2012

CÙNG NHAU SỐNG TINH THẦN GIA ĐÌNH

(xem. Hiến pháp Dòng số 8,9,10)

Lý do tôi chọn tựa đề “cùng nhau sống tinh thần gia đình” là vì:
-         cùng nhau suy tư, đối thoại xem chúng ta đã sống triệt để  tình thần gia đình chưa?
-         cùng nhau chia sẻ đời sống tinh thần gia đình, để qua đó làm cho cộng đoàn sống linh động hơn.
-         chỉ có cùng nhau sống tinh thần gia đình mới có thể làm cho “ Nước Cha Trị Đến”.

Thiện Chiến

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP