Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Năm, 2 tháng 2, 2012

THẬP GIỚI CHO NGƯỜI DÙNG COMPUTER

1.      Ngươi đừng coi máy computer như Chủ Tể
2.      Ngươi đừng lúc nào cũng kêu tên computer
3.      Ngươi hãy biết nghỉ ngơi và cho máy nghỉ
4.      Ngươi hãy tôn trọng tác quyền của những kẻ lập quyền
5.      Ngươi chớ phá hủy những files của người khác
6.      Ngươi chớ dùng computer vào những việc ô dâm
7.      Ngươi chớ ăn cắp các software
8.      Ngươi chớ ngụy tạo các nguồn trưng dẫn vào các tài liệu
9.      Ngươi chớ thèm muốn độc quyền của người khác
10.  Ngươi chớ chiếm đoạt công trình nghiên cứu của người khác.

 Thanh Hoài (sưu tầm)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP