Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2012

Người Môn Đệ Đức Kitô

Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15, 13) 
Người Kitô hữu là người môn đệtông đồ của Chúa Giêsu Kitô. Có nhiều yếu tố làm nên người môn đệ và tông đồ của Đức Kitô, nhưng trong bài viết này người viết muốn bàn đến hai (2) yếu tố mà có thể xem là quan trọng và cần thiết hơn hết khi là người môn đệ và tông đồ của Đức Kitô theo Tin Mừng Thánh Mátcô. Đó là ‘luôn đặt mình nhỏ hơn (khiêm nhường) và phục vụ người khác’.

Theo Thánh Mátcô, Chúa Giêsu tiên báo về cái chết và phục sinh của Người ba lần. Sau mỗi lần Người tiên báo như vậy đều có một sự kiện xảy quan trọng tiếp theo xảy ra và dựa trên sự kiện này Đức Giêsu đã dạy các môn đệ về cách sống của người môn đệ Người.
Chúa Giêsu tiên báo lần thứ nhất rằng: “Rồi Người bắt đầu dạy các ông biết Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại” (Mc 8, 31). Sau đó, Phêrô kéo riêng Chúa Giêsu ra và trách Người, nhưng Chúa Giêsu đã trách Phêrô về tư tưởng của ông là của con người. Ngay sau đó, Chúa Giêsu gọi đám đông và các môn đệ lại và dạy: “Ai muốn theo Tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mc 8, 34). ‘Từ bỏ chính mình’ có thể hiểu một cách ngắn gọn là luôn đặt Thiên Chúa là trên hết và chỉ đặt mình là nhỏ hơn hoặc thứ yếu. Thế nên, Đức Giêsu đã quở trách Phêrô khi ông lên lớp: “Xa-tan! Hãy lui lại đằng sau Thầy” (Mc 8, 33).
Lần thứ hai, Chúa Giêsu nói: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và rồi sau ba ngày Người sẽ sồng lại” (Mc 9, 31). Sau đó Chúa Giêsu và các môn đệ đến thành Capernaum. Khi đến nhà, Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: Dọc đường anh em đã bàn tán điều gì vậy? Không một ai trong số các môn đệ trả lời vì các ông đã bàn xem ai là người lớn nhất. Rồi Chúa Giêsu ngồi xuống, gọi tất cả các môn đệ đến và nói: “Ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người” (Mc 9, 35).
Lần cuối, Chúa Giêsu tiên báo: “Này chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ lên án xử Người và sẽ nộp Người cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo báng Người, khạc nhổ vào Người, họ sẽ đánh đòn và giết chết Người. Ba ngày sau, Người sẽ sống lại” (Mc 10, 33-34). Đoạn ngay sau đó là chuyện hai anh em (Giacôbê và Gioan) con ông Dêbêdê đến thưa với Chúa Giêsu cho  một người ngồi bên hữu và một người ngồi bên tả khi Chúa được vinh quang. Thế là các môn đệ khác không hài lòng với hai anh em này. Chúa Giêsu bắt đầu dạy các môn đệ: “… ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm ngừơi phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người” (Mc 10, 42-44).
Cách sống và cách lãnh đạo mà Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ trên đây dường như trái ngược hoàn toàn với cách sống của con người trần thế khi họ làm lớn. Biết bao nhiêu trường hợp điển hình khi người ta có quyền hạn trong tay, họ đã lạm dụng quyền được trao để đàn áp người khác, để vụ lợi cá nhân và những lý do tiêu cực khác. Cụ thể hơn và buồn thay, dựa trên sự quan sát của cá nhân tôi, một số nhà lãnh đạo trong Giáo Hội chúng ta tự cho mình là ‘vua một cõi’ và từ đó làm những điều mà trước đây chưa bao giờ làm khi chưa có quyền và dường như chẳng mấy quan tâm đến quan điểm, nhu cầu, và lợi ích của người khác. “Những người được coi là thủ lãnh các dân thì áp đặt trên họ quyền bá chủ, những người làm lớn thì áp đặt trên họ quyền hành của mình. Nhưng giữa anh em thì không phải như vậy…” (Mc 10, 42-43).
Chúa Giêsu là Chúa các chúa và Vua các vua nhưng khi Người đến, Người đã không đòi hỏi mọi người phải phục vụ mình. Người đến trong thân phận một con người nghèo hèn và trong một gia đình bình thường. Người cũng không chỉ đến với riêng người Công Giáo mà tất cả mọi người (Ngôi Lời đã trở nên người phàm [Ga 1, 14]). Sau cùng, Người “đến để phục vụhiến mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mc 10, 45).
Qua ba lần Chúa Giêsu tiên báo về cuộc khổ nạn và phục sinh, Phêrô ngăn cản Chúa lên Giêrusalem, các môn đệ bàn xem ai là người lớn nhất trong nhóm, hai anh em con ông Dêbêdê xin chức vị, và ba lần căn dặn về cách sống và lãnh đạo của người môn đệ (và sẽ là người tông đồ) Chúa Giêsu, ta thấy người môn đệ (và tông đồ) Chúa Giêsu Kitô luôn đi liền với khiêm nhường (nhỏ hơn, rốt hết, đầy tớ) và phục vụ mọi người. Có nghĩa là không thể tách rời giữa theo Chúa và sống khiêm nhường rồi phục vụ tha nhân. Thực ra yếu tố thứ hai (phục vụ) bao gồm cả yếu tố thứ nhất (khiêm nhường) vì khi ai không cho mình là thứ yếu thì có lẽ không thể phục vụ. Khiêm nhường có thể gọi là yếu tố cần và đủ để hình thành nên phục vụ.
Khi chúng ta sống ngược lại những lời dạy trên đây của Chúa Giêsu, cuôc sống trong gia đình, trong cộng đoàn, trong nhà dòng, trong giáo xứ, trong địa phận, trong Giáo Hội, và trong xã hội sẽ có nhiều xung đột, bất bình, chia rẽ, và những vấn đề tiêu cực khác xảy ra như hai anh em con ông Dêbêdê đã gây ra cho nhóm môn đệ. Là người Kitô hữu, môn đệ Đức Kitô, và là con cái Thánh Gia, chúng ta hãy sống khiêm tốn và phục vụ người khác như Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse đã làm gương cho chúng ta. Đựơc như vậy, chúng ta được mời gọi đến để đem lại sự sống dồi dào cho mọi người và chắc chắn tinh thần huynh đệ Thánh Gia sẽ đạt được đến mức trọn hảo.

Trần Thái Sơn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP