Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2012

Giá cả biến động

Thư giãn

Nhân viên đổ rác: Lúc này giá cả mọi mặt hàng đều tăng, tiền đổ rác cũng sẽ tăng thêm 5 ngàn đồng/tháng.
Thầy X: Tiền đổ rác phải giảm mới phải chứ!
Nhân viên đổ rác: Sao?
Thầy X: Thì giá cả tăng kéo theo mức tiêu thụ của người dân giảm, tiêu thụ giảm thì rác sẽ ít đi, mà ít rác thì tiền đổ rác phải giảm mới là hợp lí chứ…?
Nhân viên đổ rác: Uhm!!!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP