Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2012

Bạn Có Biết ?

1. Nguồn gốc từ Noël: Từ Noël có nguồn gốc từ “Dies Natalis Domini, có nghĩa là sự sinh ra của Thiên Chúa hay nói gọn là sự Giáng sinh. Tiếng Ý gọi là Natale; Tây Ban Nha gọi là Navidad; Natal (Bồ Đào Nha); Nadal (phương ngữ miền nam nước Pháp) và cuối cùng là Noël trong tiếng Pháp.

2. Nguồn gốc lễ Giáng Sinh :
·       Vào thế kỉ thứ 1, trong văn hoá Rôma, người ta có thói quen mừng lễ “ngày mặt trời sinh ra” vào ngày 25 tháng 12 (sau ngày đông chí). Với ý tưởng rằng Đức Kitô mặt trời công chính, Đấng mang ánh sáng thế gian, Kitô giáo đã thay thế ngày sinh mặt trời, một lễ của dân ngoại bằng ngày sinh của Đức Kitô. Ngay từ thế kỉ thứ 2, những người Kitô hữu đã mừng lễ Chúa chịu phép rửa và lễ hiển linh vào ngày 6 tháng giêng.
·       Sang thế kỉ thứ 4 :
Bên Đông phương mừng 3 biến cố một lúc: Ngày sinh, chịu phép rửa và phép lạ Cana với một ý tưởng duy nhất là sự tỏ mình của Thiên Chúa (Nhân tính, Sứ mạng, Quyền năng)
Ở Tây Phương, năm 353, người ta cố định hai ngày khác nhau cho hai biến cố : Giáng sinh (25/12) và Hiển Linh (1/1)
3. Ba vua :
·       Theo Tin Mừng thánh Matthêu: “Các nhà đạo sĩ từ phương Đông đến Giêrusalem” (Mt 2, 1). Sau đó có một truyền thuyết cho rằng họ là ba vua đến từ Ba tư
·       Vào thế kỉ thứ 6, Grêgôriô cả theo Origên cho các nhà đạo sĩ là những vị vua.
·       Vào thế kỉ thứ 7 người ta gán cho họ những tên sau: Melchior, Balthasar et Gaspard.
Vào thế kỉ thứ 15, người ta lại gắn họ với các chủng tộc: Melchior (da trắng); Balthasar (da đen) và Gaspard (da vàng). Họ tượng trưng cho cả nhân loại.
4. Hang đá: Hang đá đầu tiên được cho là do thánh Phanxicô thành Assise thực hiện vào dịp Giáng sinh năm 1223 tại Greccio bên nước Ý.

Lão Phu tổng hợp

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP