Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Hai, 2 tháng 4, 2012

Câu Đố Kinh ThánhA.Giải đáp câu đố Kinh Thánh kỳ 04.2010
1. Trước khi được đổi tên, vua Sa-lô-môn có tên là gì?
- Tên là Giơ-đi-đơ-gia (2 Sm 12,24-25)
2. Trước khi được đổi tên, ông Xóp-nát Pa-nê-ác có tên là gì?
- Tên là Giuse (St 41,45)
3. Trước khi được đổi tên, bà Xa-ra có tên là gì?
- Tên là Xa-rai (St 17,15)
4. Trước khi được đổi tên, ông Ben-tơ-sát-xa có tên là gì?
- Tên là Đa-ni-en (Đn 1,7)
5. Trước khi được đổi tên, bà Ma-ra có tên là gì?
- Tên là Na-o-mi (Rut 1,20)

B. Câu đố kỳ 05.2010: Ô CHỮ DỤ NGÔN 02NHỮNG GỢI Ý Ô CHỮ DỤ NGÔN 02
01. Người sau khi chết được đưa vào lòng ông  Ápraham là ai? (Lc 16,19-31)
02. Trong dụ ngôn Mười Nén Bạc, nén bạc của tên đầy tớ lười biếng được trao cho người có bao nhiêu nén? (Lc 19,11-27)
03.    Người con nao đã  xin chia gia tài trong dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu? (Lc 15,11-32)
04. Nơi người ta thắp đèn không nên đặt ở đâu? (Mc 4,21-25)
05 Cỏ giống như lúa là cỏ gì? (Mt 13,24-30)  
06. Mười người thức chờ đợi chú rể là ai? (Mt 25,1-11)
07. Thứ trộn vào bột gọi là gì? (Mt 13,33) 
08. Thứ để bắt cá. (Mt 13,47-50)  
09. Nơi hạt giống được người gieo vãi rơi xuống đầu tiên là đâu? (Lc 8,4-8)  
10. Thứ người thương gia luôn đi tìm là gì?  (Mt 13,45)
11. Nước Trời được ví như hạt nhỏ nhất là hạt gì? (Lc 13,18)
12. Thành mà người bị cướp muốn đi đến trong dụ ngôn Người Samari Tốt Lành có tên gọi là gì? (Lc 10,29-34)
13. “Con cái đời này khôn khéo đối với đồng loại hơn con cái ánh sáng.” Lời này trích trong dụ ngôn Người Quản Gia  thế nào? (Lc 16,1-8) 
14. Giờ người chủ vườn mướn thợ tương đương với 5 giờ chiều là giờ thứ mấy? (Mt 20,1-16)  
Hàng dọc : Chủ đề là gì ?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP