Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Tư, 4 tháng 4, 2012

Câu Đố Kinh ThánhA.Giải đáp câu đố Kinh Thánh kỳ 06.2010
01. Thái độ của Đức Maria khi nghe sứ thần chào. à BỐI RỐI (Lc1,33)  YY Theo gia phả Chúa Giêsu, người sinh ra Ông Xađốc là ai ? à ADO (Mt 1,14)
02. Hài Nhi mới sinh tên là gì? à GIÊSU (Lc 2,1-28) YY Đức Giêsu cũng được gọi là gì? à KITÔ (Mt 1,1-17) 
03. “Ta gọi Con Ta ra khỏi Ai Cập”. Đây là lời của ngôn sứ nào ? à Ngôn sứ HÔSÊ (Hs 11,1) (Mt 2,13-18) YY Mẹ của Hài Nhi Giêsu. àMARIA (Lc 2,1-27)
04. Người phụ nữ đã sinh ra Ôvết là ai? à RÚT (Mt 1,5) YY Khi Hài Nhi sinh ra, các thiên binh hợp với ai cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa ?  à SỨ THẦN (Lc 2,13)
05. Sứ thần đã truyền tin cho Đức Maria. à Sứ thần GÁPRIEN (Lc 1,26)
06. “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. à EMMANUEN (Mt 1,18-25)
07. “Vinh danh… … … trên trời Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”. à THIÊN CHÚA (Lc 2,22)
08. Những người được sứ thần báo: “Đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô, Đức Chúa”. à CHĂN CHIÊN (Lc 2,1-20) 
09. Người kế vị vua cha Hêrôđê Cả là ai? à Vua ÁCKHÊLAO (Mt 2,19-23)  
10. Đồ đựng vàng, nhũ hương và mộc dược của các nhà chiêm tinh.  à BẢO TRÁP Mt 2,1-12 
11. Vua Do-thái lúc Chúa Giêsu sinh à Vua HÊRÔĐE (Mt 2,1) YY Bao nhiêu ngày sau khi sinh, Chúa Giêsu được làm lễ cắt bì ? à TÁM (Lc 2,21)
12. Nơi Chúa Giêsu sinh ra. à BÊLEM (Mt 2,1) YY Nữ ngôn sứ đã gặp Hài Nhi và 2 ông bà trong Đền Thờ Giêrusalem. à ANNA (Lc 2,36-38)B. Câu đố kỳ 01.2011:
1. Ai đã nghe tiếng của một thiên thần ra lệnh đốn một cây lớn?
a. Vua Hêrôđê
b. Vua Nabucôđônôxo
c. Ngôn sứ Đanien
d. Ngôn sứ Giôna
2. Ai đã nói với Vua Saun rằng vâng lời Thiên Chúa thì hơn mọi hy lễ?
a. Ông Samuen
b. Ông Đavit
c. Ông Nathan
d. Bà đồng bóng ở Ênđo
3. Theo sách Đệ Nhị Luật, tiếng Thiên Chúa đã phán ra từ đâu để biểu lộ vinh quang của Người?
a. Trong bụi gai
b. Trên không trung
c. Trong đám lửa
d. Trong đám mây
4. Người phụ nữ hiếm hoi nào đã mấp máy môi để cầu nguyện nhưng không thành tiếng?
a. Bà Elisabet
b. Bà Rút
c. Bà Naomi
d. Bà Anna
5. Ai đã nghe tiếng nói lớn như tiếng kèn rằng: “Điều ngươi thấy, hãy ghi vào sách và gởi cho bảy Hội thánh...”?
a. Ông Gioan
b. Ông Êdêkien
c. Ông Phêrô
d. Ông Môsê


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP