Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Hai, 2 tháng 4, 2012

Các loại Tiền trong Kinh Thánh


                                                                        Bart Khánh

Chúng ta nghe đọc Tin Mừng trong thánh lễ hoặc những buổi cử hành Phụng vụ khác. Phần lớn chúng ta nghe vài câu đầu là mọi người biết kết thúc bài Tin Mừng đó với nội dung như thế nào. Tuy nhiên dù vậy khi đi vào chi tiết nhiều khi chúng ta chẳng hiểu biết gì. Đặc biệt với những truyền thống, cũng như văn hóa của người Do thái chúng ta có thắc mắc không biết như vậy nghĩa là gì? Nếu chúng ta được nghe linh mục hướng dẫn còn biết một chút, còn nhiều khi tự đọc thì  chẳng hiểu gì, với những ai chưa từng qua một lớp học về Kinh Thánh. Hôm nay xin mạn phép cùng quý vị độc giả tìm hiểu về các loại tiền trong 4 sách Tin Mừng mà chúng ta được nghe. Từ đây chúng ta có thể hiểu rõ hơn về ý nghĩa của những đồng tiền đó. Bài này viết từ nội dung chính của nhà chú giải Kinh Thánh người Anh là tác giả William Barclay.
Trước khi đi vào nội dung xin liệt kê ra một chút giá trị của tiền từ nhỏ đến lớn: (10 xu = 1 hào; 10 hào = 1 đồng) đơn vị tiền tệ này được sử dụng rộng rãi phần lớn các quốc gia trên thế giới. 1 Bảng Anh là 1 Anh Kim, và đổi ra tiền Việt là 1 Bảng Anh = 30.707.89 VNĐ, vậy 1 hào Anh là 3.070,789 VNĐ và 1 Xu Anh là 307,0789 VNĐ (tỷ giá bán ra của Bảng Anh ngày 22/10/2010 trên trang Web: Vietbao.vn)
1.      Đồng Lepton, có nghĩa là mỏng, đồng bé nhất chỉ đáng 1/32 của đồng xu Anh. Đó là đồng tiền của bà góa bỏ tiền vào thùng trong Tin Mừng Maccô 12, 42, cũng là đồng tiền nói đến ở Tin Mừng Luca 12, 59: Tôi bảo cho anh biết: “anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng”. Vậy tiền nói đến ở đây tương đương với 1/32 của 307,0789 VNĐ: 32 = 9,596 VNĐ.
2.      Quadrans là đồng trị giá 2 đồng Lepton, đáng giá 1/16 đồng xu Anh. Đồng này được nhắc tới trong Tin Mừng Matthêu
3.      5, 26: “Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng”. Vậy đồng này tương đương với 307,0789 VNĐ : 16 = 19,192 VNĐ
4.      Đồng Assariton có giá trị thấp hơn nửa xu Anh. Đồng này được nhắc đến trong Tin Mừng Matthêu 10,29: “Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em”; Tin Mừng Luca 12,6: “Năm con chim sẻ chỉ bán được hai hào, phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa”. Vậy đồng này sẽ thấp hơn nửa của 307,089 VNĐ, nghĩa là thấp hơn 153,545 VNĐ.
5.      Đồng Dênarius, giá 3 xu Anh. Đó là đồng lương công nhật của một công nhân, được nói đến ở Tin Mừng Matthêu 20,2: “Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc” và cũng là đồng tiền của người Samari nhân lành để lại cho chủ quán ở Tin Mừng Luca 10,25: “ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói: "Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác.". vậy đồng này có giá là 921,237 VNĐ
6.      Đồng Drachma bằng bạc giá 4 xu Anh, là đồng tiền người đàn bà đánh mất và tìm lại được Tin Mừng Luca 15,8: “"Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được?”. Vậy  đồng tiền ở đây trị giá là 1.228,316 VNĐ
7.      Đồng Didrachma hay nửa Shekel, giá 7 hào Anh, là đồng tiền đóng thuế Đền Thờ mà mọi người phải nộp. Có giá trị là 21.495,523 VNĐ. Giuda đã bán Chúa lấy 30 đồng này trị giá 2 Anh kim là 61.415,78 VNĐ. Đồng Shekel đáng 15 xu Anh là đồng tiền được thấy trong miệng con cá Tin Mừng Matthêu 17,27 trị giá là 4.606,184 VNĐ.
8.      Đồng Mina là đồng được nói đến trong dụ ngôn về nén bạc Tin Mừng Luca 19,11-27, trị giá 100 đồng Drachma, độ 4 Anh Kim. Trị giá là 122.831,56 VNĐ
9.      Talang không phải là một đồng tiền nhưng là một cục bạc đáng giá 240 Anh kim, được nói đến ở Tin Mừng Matthêu 25,14-30, ông chủ trao những yến bạc cho đầy tớ khi đi xa. Một cục có giá trị là 7.369.894 VNĐ.
Dĩ nhiên chúng ta không thể so sánh như vậy được. Vì những đồng tiền được nói đến trong Kinh Thánh vào những năm 30 thời Đức Giêsu, mà chúng ta tính ra tỉ giá bây giờ chẳng ý nghĩa gì hết. Nhưng bài này nhằm mục đích so sánh để chúng ta có thể biết được giá trị tiền nào lớn, tiền nào nhỏ hơn trong những loại tiền của người Do thái được nói đến trong Kinh Thánh.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP