Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Tư, 4 tháng 4, 2012

Tha thứ


Từ Điển Tra Nghiêng

Tha cũng tùy thứ. Có thứ tha được, có thứ không tha được! Nói thì dễ nhưng thực hành thì không dễ chút nào. Thế mới có chuyện khẩu phật tâm xà: “Miệng namô, bụng một bồ dao găm”! Thực tế những thứ có thể tha được dễ dàng dường như không nhiều!
Duy chỉ có một thứ giúp có thể tha được dễ dàng đó là luôn nghĩ tốt cho người thù ác: “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34)
Tha thứ (pardon) không điều kiện vì thế là một món quà (par – don), hay một ân huệ. Vì là quà nó phải được trao ban thật tế nhị và đón nhận với tất cả sự trân trọng. Vì thế một sự tha thứ đẹp, thật sự và hữu ích phải đến từ thiện chí của cả hai phía kẻ tha và kẻ được tha.

Lão Phu

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP