Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Tư, 4 tháng 4, 2012

Câu Đố Kinh ThánhA.Giải đáp câu đố Kinh Thánh kỳ 02.2011
01. Mẹ của Đức Giêsu.
à ĐỨC MARIA
02. Đoản sắc thiết lập 2 địa phận Đàng Trong và Đàng Ngoài là gì ?
à SUPER CATHERAM  
03. Vị Hồng Y đầu tiên của Giáo Hội VN là ai ?
à Hồng Y TRỊNH NHƯ KHUÊ  
04. Trung tâm hành hương Thánh Mẫu của Giáo Hội Việt Nam sẽ diễn ra thánh lễ bế mạc Năm Thánh 2010.
à Linh địa LA VANG 
05. Vị chứng nhân anh hùng tử đạo đầu tiên của xứ Bắc là ai?
à PHANXICÔ
06. Đức Giáo Hoàng đã thiết lập Hàng Giáo phẩm Việt Nam.
à ĐGH GIOAN XXIII  
07. Đức Giáo Hoàng đã thiết lập 2 giáo phận Đàng Trong và Đàng Ngoài là ai ?
à ĐGH ALEXANRO VII
08. Người đã dịch Thánh Kinh sang tiếng Latinh, gọi là Bản Phổ Thông.
à Thánh GIÊRÔNIMO 
09. Vị tông đồ được chọn làm đầu Giáo Hội.
à Thánh PHÊRÔ  
10.       Với đoản sắc “… … …  Nostrorum”  này của ĐGH Gioan XXIII đã thiết lập Hàng Giáo Phẩm Việt Nam.
à VENERABILIUM Nostrorum
11.  Đức Giáo Hoàng chuẩn y cho Giáo Hội Việt Nam mở Năm Thánh 2010.
à ĐGH BÊNÊDICTÔ XVI
12. Đức Giáo Hoàng đã tôn phong hiển thánh 117 vị chân phước tử đạo của Giáo Hội Việt Nam.
à ĐGH GIOAN PHAOLÔ II
13. Trong Năm Thánh 2010, mọi tín hữu được hưởng ơn này khi tham dự những ngày lễ được ấn định cùng với những điều kiện như thường lệ.
à ƠN TOÀN XÁ
14.  Tên gọi của vị thánh nữ tử đạo Việt Nam.
à Thánh LÊ THỊ THÀNH
15. Vị tông đồ dân ngoại.
à Thánh PHAOLÔ   
16.  Năm Thánh của Giáo Hội Việt Nam kỷ niệm 50 năm thành lập Hàng Giáo phẩm sẽ kết thúc vào lễ này.
à Lễ HIỂN LINH 
17. Người thiết lập Giáo Hội Công giáo.
à ĐỨC GIÊSU 
18. Năm Thánh 2010 đã được khai mạc trọng thể tại đây.
à SỞ KIỆN
19. Người tín hữu đầu tiên của Giáo Hội Việt Nam là ai ?
à Tín hữu ĐỖ HƯNG VIỄN (Người làng Bồng Trung, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa,  rửa tội tại Macau khoảng năm 1580)
20. Đức Giáo hoàng đã cử hành Năm Toàn Xá 1000.
à Đgh SYLVESTE II
21. Vị tử đạo tiên khởi của Giáo Hội Việt Nam Đàng Trong.
à Chân phước ANRÊ PHÚ YÊN


Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là:
MẦU NHIỆM – HIỆP THÔNG – SỨ VỤ


B. Câu đố kỳ 03.2011:

1. Vị thầy nổi tiếng nào là thầy của ông Phaolô?
2. Theo Đức Giêsu, ai sẽ dạy các môn đệ những gì họ cần biết?
3. Vị thầy nào thường giảng dạy trong các hội đường ở Êphêxô, nhưng chính ông lại được ông Aquila và Pơ-rit-ki-la dạy đạo thêm?
4. Ai là bậc thầy trong dân, nhưng khi nghe Đức Giêsu nói chuyện về sự tái sinh thì chẳng hiểu gì cả?
5. Vị tông đồ nào thường giảng dạy và thảo luận trong trường học của ông Ty-ran-nô? 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP