Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Tư, 4 tháng 4, 2012

Kinh nghiệm


Từ điển tra nghiêng

Ngồi nghiệm lại thấy phát kinh! Đó thật sự là những trải nghiệm kinh khủng! Vì thế không ai muốn rút kinh nghiệm cả. Có làm cũng chỉ làm lấy lệ, chứ thực ra cũng chẳng muốn và cũng chẳng ích lợi là bao.
Tuy nhiên phải kinh qua mới nghiệm được. Thế nên mặc ai nói gì thì nói, mình cứ phải kinh qua, phải chứng nghiệm thì mới tin. Kinh nghiệm chỉ có được sau khi đã sống qua những thực tế. Chưa thấy chưa tin, thấy mới tin! Truyền và học hỏi kinh nghiệm là việc không đơn gian chút nào.

Nghiệm lại mới thấy y trong kinh! Thì ra những điều ghi trong sách (kinh) là những điều đã được chắt góp từ trải nghiệm cuộc sống.
Kinh nghiệm đúng là một kho tàng vô giá mà ở đó “bất cứ kinh sư nào được học hỏi về nước trời thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ” (x. Mt 13,52)

Lão Phu

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP