Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Tư, 4 tháng 4, 2012

Góp ý


Từ điển tra nghiêng

Góp lại những gì đúng với ý mình! Trăm người trăm ý, thậm chí chín người mười ý. Thật quá khó để tìm được ý chung (giống ý ta)! Đúng là mò kim đáy bể.
Cứ góp đi còn lâu ta mới để ý! Ý, lại có người góp kìa! Thì ra ý có thảy trước thảy sau, thảy xuôi thảy ngược, thì vẫn cứ nằm ì ra đó chẳng có tác dụng gì.
Phải góp cho bằng được ý của mình. Kể cả khi chẳng ai muốn nghe mình cũng cứ góp! Góp chỉ mong được chú ý! Chưa kể góp thiếu ý tứ, thiếu ý nhị... Và càng góp lại càng mất (ăn) ý!
Xem ra góp ý là một việc hết sức nhiêu khê. Và kết cục nhiều khi thường là: góp (3 kí tự) thì nhiều mà ý (1 kí tự) thì ít! Biết bao lần hội thảo, rồi góp ý, vân vân và vân vân, mà chẳng thấy sáng hơn là bao.
Nên để có hiệu quả cần phải rất ý tứ và ý nhị khi góp! Đồng thời cũng phải rất lưu ý đến những điều được góp. Và như thế người góp sẽ được như ý và kẻ được góp sẽ cảm thấy rằng những điều được góp đúng là hết ý.

Lão Phu

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP