Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Tư, 4 tháng 4, 2012

21 QUY LUẬT TẤT YẾU TRONG LÃNH ĐẠO


Quy Luật Thứ 14: Quy Luật Tin Cậy

Người lãnh đạo tìm kiếm ước mơ trước tiên và sau đó tìm kiếm con người; còn mọi người tìm kiếm người lãnh đạo trước, sau đó mới tìm ước mơ.
Người ta cho rằng nếu mục tiêu là đúng đắn, mọi người sẽ tự động tin theo. Nhưng nghệ thuật lãnh đạo thực sự không phải như vậy. Nhiều người khi tiếp cận được với tầm nhìn trong nghệ thuật lãnh đạo đều có cái nhìn trái ngược với điều đó. Họ không theo đuổi những mục tiêu chính đáng trước tiên mà là những người lãnh đạo, vì người lãnh đạo có thể đề ra những mục tiêu chính đáng hơn. Người ta tin cậy người lãnh đạo trước, sau đó mới đến cái nhìn của họ. Một ví dụ điển hình cho điều này là người Ấn Độ rất tín nhiệm ông Ghandi nên họ cũng tín nhiệm quan điểm của ông, vì thế họ thực hiện quan điểm của ông và họ đã thành công trong cuộc chiến tranh đòi độc lập cho đất nước năm 1947. Hiểu được điều này làm thay đổi toàn bộ cách lãnh đạo của bạn.
Tuy nhiên, bạn không thể tách riêng người lãnh đạo với mục tiêu họ đề ra. Đây không phải là vấn đề chọn một trong hai, mà là cả hai luôn luôn đi đôi với nhau. Hãy xem bảng sau đây, nó diễn tả sự phản ứng của người ta đối với người lãnh đạo và tầm nhìn của họ trong những hoàn cảnh khác nhau.


Là một nhà lãnh đạo, bạn không được phép thất bại và cũng không cho mình luôn đúng. Sự thành công của bạn được đánh giá bằng khả năng thực sự của bạn là đưa người ta đến nơi họ muốn. Tuy nhiên, bạn có thể làm điều đó, khi và chỉ khi họ tín nhiệm bạn như là một nhà lãnh đạo. Tôi cần kiếm thời gian để tạo sự tín của tôi đối với mọi người.
(Kỳ tới: Quy luật 15: Quy Luật Chiến Thắng)

Rayson trích dịch và tóm lược

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP