Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Hai, 2 tháng 4, 2012

21 Quy luật tất yếu trong Lãnh đạo


Quy Luật Thứ 13: Quy Luật Tái Tạo

Trong quy luật về sự tôn trọng, tôi (tác giả) đã giải thích: Một cách tự nhiên, người ta đi theo người lãnh đạo mạnh mẽ hơn mình. Cũng vậy, chỉ có những nhà lãnh đạo mới có khả năng tạo ra những nhà lãnh đạo khác. Người ta không thể cho người khác những gì mà họ không có. Đơn giản là các môn sinh hay những chương trình của tổ chức không thể tạo ra những nhà lãnh đạo. Tuy nhiên, điều đó không nhất thiết mang ý nghĩa là một nhà lãnh đạo, anh ta sẽ phải tạo ra những nhà lãnh đạo khác.
Bên cạch đó, tại sao nhiều lãnh đạo không phát triển người khác? Có nhiều lý do. Có khi họ không nhận ra giá trị lớn lao về phát triển người lãnh đạo. Người khác nữa thì chú trọng nhiều đến những người dưới và giao cho họ nhiều đến nỗi ban lãnh đạo không còn việc gì để làm.
Trong lãnh đạo, để giữ người khác cúi xuống, bạn cũng phải cúi xuống với họ. Ví dụ, tôi đặt tay lên vai một người và đè anh ta xuống, tôi càng muốn anh ta cúi xuống thấp bao nhiêu tôi càng phải cúi xuống để giữ anh ta bấy nhiêu. Nếu bạn muốn trở nên người lãnh đạo, hãy giành nhiều thời gian với những lãnh đạo giỏi. Và nếu bạn có nhiều thời gian với những ai trong lãnh vực chuyên môn của bạn, bạn cũng có thể biết được những điều căn bản về chuyên môn. Bạn có thể học hỏi về nghệ thuật lãnh đạo từ người khác trong nhiều lãnh vực, nhưng cho dù là lãnh vực nào, những nguyên tắc lãnh đạo đều giống nhau.
Chỉ có một cách mà bạn có thể tạo ra nhiều người lãnh đạo là bạn trở nên một người lãnh đạo tốt hơn. Sau đó bạn luôn nhớ rằng người lãnh đạo là người tạo ra lãnh đạo và thấy được bức tranh toàn cảnh. Mọi cố vấn lãnh đạo hiệu quả đều đặt việc phát triển lãnh đạo là một trong những ưu tiên cao nhất trong cuộc sống. Anh ta biết rằng tiềm lực của tổ chức tùy thuộc vào sự lớn mạnh về lãnh đạo trong tổ chức. Càng có nhiều lãnh đạo, cơ hội thành công càng cao.
Tiếp theo đó, bạn cần thu hút những lãnh đạo có khả năng. Quy Luật Hấp Dẫn gợi ý rằng nếu trước tiên bạn trau dồi phẩm chất lãnh đạo của bạn, bạn sẽ có khả năng thu hút người lãnh đạo có tài năng. Khi làm được điều đó, bạn có được sự kính trọng của họ và bạn sẽ có cơ hội làm cho họ trở thành những nhà lãnh đạo tốt hơn. Sau cùng, bạn cần tạo ra sân chơi tốt, nơi không chỉ thu hút những thiên tài mà còn là nơi người lãnh đạo vạch ra tầm nhìn, tạo ra động lực, khuyến khích sáng tạo, chấp nhận rủi ro, và thể hiện tài năng. Làm được những điều này, bạn đã tạo ra một thứ văn hoá lãnh đạo thu hút các nhân tài.
(Kỳ tới: Quy luật 14: Quy Luật Tin Cậy)

Rayson trích dịch và tóm lược

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP