Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Hai, 2 tháng 4, 2012

TRANG HỌC ANH NGỮ


AS và LIKE

Khi nói đến sự giống nhau giữa người, vật và hành động chúng ta dùng cả hai từ AsLike.
Like là một giới từ nên được dùng trước danh từ và đại từ. Ví dụ, Like me, she enjoys all kinds of music – Cũng như tôi, cô ta thích tất cả các thể loại âm nhạc. Trong khi đó, vì As là một liên từ nên đứng trước một mệnh đề. Cũng với ví dụ trên nhưng với liên từ As ta viết như sau: She enjoys all kinds of music, as I do – Cô ta thích tất cả các thể loại âm nhạc, cũng như tôi.
Tuy nhiên, trong cách nói không câu nệ (informal), người ta thường dùng Like làm liên từ thay cho cả As hoặc As if: Nobody understand him like I do – Không ai hiểu anh ta như/bằng tôi. Hoặc I don’t want to upset him again like before – Tôi không muốn làm anh ta bực nữa giống như lần trước nữa đâu. Còn với As if, người ta dùng như sau: It looks like/as if he won’t arrive in time – Có vẻ như là anh ta sẽ không tới kịp.
Cuối cùng, chúng ta hãy để ý đến cách dùng của hai từ AsLike như sau: He worked as a teacher for many years – Ông ta làm việc với tư cách là một giáo viên trong nhiều năm; nhưng với câu: Our doctor always talks to me like a teacher talking to a child – Bác sĩ của chúng tôi lúc nào cũng nói với tôi như thể thấy giáo nói với một đứa trẻ (tức là ông ta không phải là một thầy giáo nhưng có kiểu cách của một thầy giáo).

Thanh Hoài

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP