Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Tư, 4 tháng 4, 2012

GIÁNG SINH NGHÈOGiuse kiếm củi thêm
Về sưởi ấm qua đêm
Mary lo quét dọn
Dồn cỏ khô bên thềm.
Giuse nhóm bếp xong
Lửa tí tách thêm hồng
Củi tươi lên khói quá
Nhưng tạm ấm đêm đông.
Kêu nàng ra sưởi ấm
Mary giơ hai tay
Đã tím vì quá lạnh
Co eo run thân gầy.
Đưa nàng ly trà nóng
Uống đi cho ấm lòng
Chàng hơ bàn tay cóng
Vào đám lửa bập bùng.
Hài Nhi đã sinh ra
Mary tươi như hoa
Giao con cho chàng ẵm
Bốn mắt nhìn giao thoa.
Ngoài trời tuyết đang rơi
Hang lừa một Ngôi Trời
Đang nằm trong máng cỏ
Lừa, bò sưởi ấm.

Hạt Bụi

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP