Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Tư, 4 tháng 4, 2012

Đáp án Câu đố Kinh Thánh DL 35


1.         Vị thầy nổi tiếng nào là thầy của ông Phaolô? Ông Gamalien.
2.         Theo Đức Giêsu, ai sẽ dạy các môn đệ những gì họ cần biết? Chúa Thánh Thần.
3.         Vị thầy nào thường giảngng dạy trong các hội đường ở Êphêxô, nhưng chính ông lại được ông Aquila và Pơ-rit-ki-la dạy đạo thêm? Ông A-pô-lô.
4.         Ai là bậc thầy trong dân, nhưng khi nghe Đức Giêsu nói chuyện về sự tái sinh thì chẳng hiểu gì cả? Ông Nicôđêmô.
5.         Vị tông đồ nào thường giảng dạy và thảo luận trong trường học của ông Ty-ran-nô? Ông Phaolô.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP