Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Tư, 4 tháng 4, 2012

TRANG HỌC ANH NGỮ


Cách Dùng số 0 trong tiếng Anh.

Số 0 có nhiều cách gọi trong tiếng Anh:
1.      Zero: khi vói về nhiệt độ và trong ngôn ngữ khoa học. The temperature rarely falls below zero here: Ở đây nhiệt độ ít khi tụt xuống dưới không (độ).
2.      Nought: khi số 0 được là một bộ phận của con số. A million is 1 followed by six noughts (10000000: Một triệu là số 1 có 6 số 0 (không) theo sau (1000000).
3.      0: khi đọc số điện thoại hay số tài khoản trong ngân hàng nhưng con số 0 phải đại diện cho một số lượng. Chẳng hạn, chúng ta có thể nói: The accoount number is 0-two-0-five-nine-six-one (0205961): Số tài khoản là không hai không năm chín sáu một (0205961). Our phone number is two nine double 0 five four (290054): Số điện thoại chúng tôi là hai chín không không năm bốn (290054).
4.      Nil hay nothing: khi kể lại bàn thắng trong một cuộc chơi thể thao. The final score was three nil/nothing: Tỷ số cuối cùng là ba không (3-0).
Trong tiếng Mỹ, zero thường dùng trong tất cả các trường hợp trên.

Thanh Hoài

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP