Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Ba, 3 tháng 4, 2012

TRANG HỌC ANH NGỮ


ABOVE và OVER

Above over có những cách dùng nhu sau:
·        Khi chỉ một vị trí cao hơn cái gì (position higher), thường chúng ta có thể dùng aboveover như nhau. Chẳng hạn, They build the new room above/over the canteen - Họ đã xây một căn phòng mới ở trên căn-tin.
·        Khi có sự chuyển động ngang qua cái gì, chỉ có thể sử dụng over. Ví dụ: He threw the ball over the fence – Anh ta đã ném quả bóng  qua hàng rào.
·        Khi chỉ về hơn về số lượng, số đó,…với nghĩa  Tuy nhiên, above thì chỉ tới một cái gì tối thiểu hoặc tiêu chuẩn: 1000ft above sea-level (1000 fit trên mực nước biển); còn over thì ám chỉ tới con số, tuổi, tiền và thời gian: average intelligence/hight (trên trí thông mình/trên chiều cao trung bình), over 50/over 2 hours (trên 50 tuổi/trên 2 giờ).
Ngoài, ra, over cũng có thể dùng với nghĩa là phủ lên: Pull the sheet over the body – Hãy kéo khăn trải giường đắp lên người.

Thanh Hoài

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP