Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Tư, 4 tháng 4, 2012

SỚ TÁO CỦA CỘNG ĐOÀN KINH VIỆN NĂM 2010 
Khải tấu Ngọc Hoàng
Năm cũ sắp tàn
Táo thần Thánh Gia
Kinh viện là nhà
Đến trước long nhan
Cúi đầu bái kiến
(tùng tùng…tung tung... xà)

Tháng chạm hăm ba
Thần lái Honda
Đi ra khỏi nhà
Qua mấy dặm xa
Kẹt mấy chuyến phà
Nay thần tới trễ
Hồ sơ khệ nệ
Trình tấu Ngọc Hoàng

(tùng tùng…tung tung… xèng)
(Ngọc Hoàng: có gì nói mau đi, ta không có nhiều thời gian)

Con là Lão Phu
Trưởng đoàn Kinh Viện
Đến đây trình diện
Báo cáo cuối năm
Bẩm thưa Ngọc Hoàng
Ở thành Xì Gòn
Chính xác Thủ Đức
Là Hiệp Bình Phước
Sáu trăm ba mươi
Trên ba mới ra
Quốc lộ mười ba
Có một mái nhà
Của dòng Thánh Gia
Là nơi học hỏi
Dùi mài kinh sử
Có đủ triết thần

Bẩm thưa Ngọc Hoàng
Con xin kể hết
Tất cả tính hết
Trên dưới chín người
Năm thần ba triết
Không nói cũng biết
Học viện Đa Minh
Và Phanxicô

Bẩm thưa Ngọc Hoàng
Trước hết là con
Đảm Ninh Thông Phán
Tự biệt Lão Phu
Trưởng đoàn nhà tu
Cùng các tu huynh
Richard Thế Công
Chuyên viên làm giàu
Người hay mặt ngầu
Đó là Kiểng Vương
Cũng là tên Vương
Nhưng khác tên thánh
Chuyên viên vi tính
Là Hoàng Thượng Vương
Mập mến, ốm thương
Người gầy dơ xương
Còn ai Hoài Thương
Không sai chút nào
Mọi người bái chào
Thần đồng văn học
Bar-the-le-my
Chạy xe nhất nhì
Nhưng thắng đứng liền
Bernard Trọng Hiền
Còn lại hai người
Thuốc khói xe tăng
Hữu Vinh, Đức Thành

Khải tấu Ngọc Hoàng
Trước tiên xin tấu
Học hành tấn tới
Cuộc sống yên vui
Bình an trong Chúa
Mặc dù có lúc
Tức tối muốn điên
Nhưng vì dâng hiến
Xin nhường một lời
Cuộc sống êm vui
Vì luôn có Chúa

Khải tấu Ngọc Hoàng
Còn về phần xác
Chúng con chia chác
Mỗi người một phiên
Đi chợ nấu cơm
Cho dù không thơm (ngon)
Nhưng ăn để sống
Một năm tính tổng
Tròn trèm bốn trăm
Trứng gà, trứng vịt
Mỗi năm một người!

Khải tấu Ngọc Hoàng
Thần xin tấu tiếp
Dựng lều Kinh viện
Ra đều mỗi tháng
Ngày một ngày hai
Tới tết tháng này
Tròn ba mươi ba
Có đủ văn khoa
Cây nhà lá vườn
Bài viết tầm thường
Nhưng giá trị cao
Công sức biết bao
Còn đến ngày nay
Quả thật là hay

Khải tấu Ngọc Hoàng
Sớ táo năm nay
Thần xin ngừng đây
Táo thần ráng nhớ
Đủ việc đủ người
Nếu có lỡ lời
Xin tha cho tội

Sắp sang năm mới
Khải tấu Ngọc Hoàng
Ban phước nhân gian
Người người hạnh phúc
Đi tu đông đúc
Rộn rã tiếng cười
Cộng đoàn yêu mến
Đến đây xin hết
Táo thần đã mệt
Cuối xin bái chào
Cúi đầu ngả nón
Cầy tơ bảy món
Thần xin chén gọn
Rồi thẳng trần gian
Chăm sóc anh em
Cộng đoàn Kinh viện
Ngọc Hoàng vạn tuế
Vạn tuế, vạn tuế
Con xin thẳng tiến
Honda vô biến!
Hẹn gặp Ngọc Hoàng
Năm sau tái kiến
(tùng tùng…tung tung…xèng)

Hoài Thương

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP