Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Tư, 4 tháng 4, 2012

Đối lập


Từ điển tra nghiêng

Lập kế đối lại những kẻ không hợp với mình. Tìm cách đối đầu bằng mọi giá kể cả những thủ đoạn đê hèn bẩn thỉu nhất. Đối với những lập luận, lập trường khác mình, nhất là ngược với mình thì phải chống lại. Bất kẻ điều đó là đúng hay sai. Tóm lại đối lập là xấu, là không thể chấp nhận được!
Đứng ở phía bên kia để lập thế cân đối. Đối trọng để có sự cân bằng. Đứng ở phía bên kia không có nghĩa là chống lại mà thường là cộng tác. Nhờ có người đứng ở phía bên kia mà công việc mới thực hiện được. Nếu không có thì không thực hiện được. Như việc kéo gầu dây tát nước chẳng hạn. Hay như trò chơi nhảy dây hay kéo co cũng vậy. Nếu không có người đứng bên kia (đối lập) thì những công việc, những trò chơi này không thể thực hiện và tồn tại được.

Lập đúng, chính xác trọng lượng phía đối diện sẽ tạo được sự cân bằng lí tưởng. Công việc cũng tốt mà trò chơi cũng vui.

Lão Phu

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP