Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Tư, 4 tháng 4, 2012

TRANG HỌC ANH NGỮ

JOB và TASK

Cách chung, cả hai từ này là những danh từ đếm được (count noun) để chỉ một mà một người nào đó đang làm. Tuy nhiên, hai từ JOB và TASK được dùng với những mục đích và tính chất khác nhau.
JOB thường là có tính chất chung chung và có thể là dễ hoặc khó, khó chịu hoặc dễ chịu. Chẳng hạn,

  • In general, some people tackle the difficult jobs first – Nhìn chung, một số người tìm cách giải quyết những công việc khó trước.
  • I have been given the enjoyable job for presenting the prizies – Tôi được phân công một công việc khá thú vị là trao các gải thưởng.
Hay JOB cũng được dùng để chỉ một công việc dài hạn: The government is trying to create new jobs - Chính phủ đang cố gắng tạo ra những công việc mới.
Còn TASK thường dùng cho những việc ngắn hạn và có tính chất bắt buộc, phải cố gắng. Ví dụ:
  • Becoming fluent in a foreign language is no easy task - Biết một ngoại ngữ lưu loát không phải là việc dễ.
  • The teacher gave the children holiday task - Thầy giáo cho học sinh các bài làm trong kỳ nghỉ.

Thanh Hoài

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP