Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Hai, 2 tháng 4, 2012

Câu Đố Kinh ThánhA.Giải đáp câu đố Kinh Thánh kỳ 03.2010
1. Người làm nghề chăn chiên đầu tiên là ai?
- A-ben (St 4,2).
2. Người có nhiều con nhất là ai?
- Ông Ghít-ôn Vua A-kháp (Tl  8,30 và 2 V 10,1).
3. Vị vua trẻ nhất trị vì ở Giê-ru-sa-lem là ai?
- Giô-át (2 Sbn 24,1).
4. Trong Kinh Thánh, vị vua nào gian ác nhất?
- Vua A-kháp, con vua Om-ri. (1 V 16,30).
5. Theo Kinh Thánh, vua nào khôn ngoan và giàu có nhất?
-Vua Sa-lô-môn (1 V 10,23).

B. Câu đố kỳ 04.2010
1. 1. Trước khi được đổi tên, vua Sa-lô-môn có tên là gì?
2. Trước khi được đổi tên, ông Xóp-nát Pa-nê-ác có tên là gì?
3. Trước khi được đổi tên, bà Xa-ra có tên là gì?
4. Trước khi được đổi tên, ông Ben-tơ-sát-xa có tên là gì?
5. Trước khi được đổi tên, bà Ma-ra có tên là gì?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP