Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Hai, 2 tháng 4, 2012

21 Quy Luật Tất Yếu Trong Lãnh Đạo


Quy Luật Thứ 12: Quy Luật Chia Sẻ Quyền Lực

Chỉ có nhà lãnh đạo vững vàng mới có thể chia sẻ quyền lực cho người khác. Nếu bạn là người lãnh đạo và muốn thành công, bạn phải là người biết chia sẻ quyền lực. Theodore Roosevelt nhận ra rằng: “Người lãnh đạo tốt nhất là người có đủ khả năng chọn ra những người giỏi để làm những gì mình muốn và kiềm chế bản thân không xen vào công việc mà người đó làm.”
Chỉ có người được chia sẻ quyền lực mới có thể làm việc hết khả năng của mình. Khi một nhà lãnh lãnh đạo không thể hoặc sẽ không chia sẻ quyền hạn của mình cho người khác, anh ta tạo ra những rào cản trong tổ chức mà người ta không thể vượt qua. Nếu những rào cản này tồn tại trong thời gian dài, khi đó người ta sẽ buông suôi hoặc chuyển đến tổ chức khác nơi mà họ có thể phát huy hết khả năng của mình.
Tại sao một số nhà lãnh đạo vi phạm quy luật này? Xem xét ba lý do sau:
1.      Muốn nghề nghiệp ổn định
Kẻ thù số một của quy luật này là ước muốn nghề nghiệp ổn định. Một người lãnh đạo yếu kém và lo lắng nếu tôi giúp những người dưới quyền, tôi sẽ trở nên kẻ không cần thiết. Nhưng sự thật là chỉ có một cách làm cho mình trở nên người không thể thiếu khi bạn thường xuyên chia sẻ quyền hạn của mình cho người khác và giúp họ phát triển để họ có khả năng đảm nhiệm công việc của bạn, lúc đó bạn sẽ trở nên có giá trị và thiết yếu cho tổ chức.
2.      Không muốn thay đổi
Tác giả đạt giải Nobel, ông John Steinbeck khẳng định rằng: “Chính là bản chất của con người khi lớn lên là chống lại sự thay đổi, đặc biệt là thay đổi cái tốt hơn.” Bản chất của sự chia sẻ quyền hạn cũng mang sự thay đổi liên tục vì nó khuyến khích người khác lớn lên và sáng tạo.
3.      Thiếu lòng tự trọng
Nhiều người đạt được giá trị cá nhân và sự quý trọng từ công việc hay địa vị của mình. Một khi bạn làm cho một trong hai giá trị này của họ bị đe dọa thay đổi, bạn đang gây nguy hại đến lòng tự trọng của họ.
Chỉ có những nhà lãnh đạo vững vàng mới có thể quên đi bản thân mình. Có lần Mark Twain nhận xét: những điều vĩ đại có thể xảy ra khi bạn không quan tâm đến ai là người nhận lấy quyền lợi. Tôi tin rằng những điều cao cả nhất xảy ra chỉ khi bạn mang lại lòng tin cho người khác. Và bí quyết chia sẻ quyền hạn là tạo niềm tin mạnh mẽ nơi họ.
Chia sẻ quyền hạn là sức mạnh không chỉ cho người dưới quyền mà cho cả người hướng dẫn. Điều đó có nghĩa là làm cho người khác lớn mạnh, bạn cũng trở nên lớn mạnh.
(Kỳ tới: Quy luật 13: Quy Luật Tái Tạo)

Rayson trích dịch và tóm lược

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP