Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2012

Giải đáp ô chữ kỳ 02


N
H
A
G
I
A
N
G
B
A
N
A
M
A


G
A
L
I
L
EE
R


C
A
L
V
E
R
I


P
C


A
M
E
N

G
I
L


I
SV
U
I
X
U
A
N

A
S

I
N
R
I


U
E
M
A
R
I
A
M
A
G
D
A
L
A

HÀNG DỌC
  1. Narcisse
  2. M.E.P
  3. Giàu
HÀNG NGANG
  1. Nhà Giảng Banam
  1. Maria Magdala
  2. Galilê
  3. Calvariô
  4. Amen
  5. Vui Xuân
  6. INRI
Từ khoá: ALLELUIA

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP