Subscribe:

Ads 468x60px

Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2012

Ðể đọc kinh Lạy Cha mà không dối mình

Bạn đừng nói Chúng con, nếu bạn sống cau có trong ích kỉ.
Bạn đừng nói Cha, nếu mọi ngày bạn không sống như người con.
Bạn đừng nói Ðấng ngự trên trời,  nếu bạn luôn nhắm đến những sự dưới đất.

Bạn đừng nói Xin cho danh Cha cả sáng, nếu bạn không kính trọng từng con người.
Bạn đừng nói Xin cho nước Cha trị đến, nếu bạn lầm tưởng nó với những tham vọng của riêng bạn.
Bạn đừng nói Xin cho ý Cha thể hiện, nếu như bạn không chấp nhận sự thử thách của nó.
Bạn đừng nói Dưới đất cũng như trên trời, nếu bạn nhìn lên trời mà không thấy ai khác chung quanh bạn.
Bạn đừng nói Cho chúng con, nếu bạn không cho người khác điều bạn có.
Bạn đừng nói Hôm nay, nếu bạn chỉ hối tiếc quá khứ hoặc chỉ đeo đuổi một tương lai tốt hơn.
Bạn đừng nói Lương thực hằng ngày, nếu bạn không quan tâm đến những người đói khát.
Bạn đừng nói Xin tha tội cho chúng con, nếu bạn không nhận thấy lỗi của mình đối với con người.
Bạn đừng nói Như chúng con cũng tha kẻ có lỗi với chúng con, nếu bạn chậm trễ tha thứ cho kẻ xúc phạm đến bạn.
Bạn đừng nói Xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ, nếu bạn không sẵn sàng chống lại nó.
Bạn đừng nói Amen, nếu bạn không coi trọng đủ những điều của kinh Lạy Cha.
(Bài này là một sự cải biên từ một bản văn châu mỹ latinh đăng trên tạp chí  La Terre Saine tháng 11-12 năm 2000.)

(Lão Phu chuyển ngữ)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP