Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Hai, 2 tháng 4, 2012

Tự trọng


Từ điển tra nghiêng

Tự thấy mình có trọng lượng! Cả tiếng nói lẫn hành động. Nên nói gì, làm gì thì mọi người phải nghe theo. Sự thể mà không như thế thì cảm thấy bị xúc phạm. Cảm thấy khó chịu. Cảm thấy không được tôn trọng!
Chỉ chữ (tự) mới đáng trọng. Bằng cấp là nhất, không bằng cấp là coi như đồ bỏ. Cái bằng đem đi lồng khung kiếng cho đẹp, đeo trước ngực để mọi người biết đặng mà còn trọng! Có tấm giấy thông hành này rồi thì an tâm muốn làm gì cũng được.
Luôn coi nặng cá nhân (tư nặng = tự) cộng với chỉ nhìn vào mình và đạt nặng điều mình có mà thôi (trong nặng = trọng). Xem chừng tự trọng như thế dễ bị chìm hoặc bị đánh chìm bất cứ lúc nào. Đó là tự chìm vì trọng lượng!
Chỉ có một cách duy nhất để tránh những nguy hiểm và rủi ro trên: tự nhìn thấy trọng lượng nặng nề của mình để tìm cách khắc phục. Dần dần sẽ sáng hơn, trong hơn, sánh ví tựa gương soi. Khi đó nó trở nên (đáng) kính trọng!

Lão Phu

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP