Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Hai, 2 tháng 4, 2012

Tu


Từ điển tra nghiêng

Cắt gọt sửa chữa cho trơn tru. Càng cắt tỉa, mài dũa không để gì dính bén thì cái tu càng hiện rõ. Khi có những râu ria thêm thắt vào, thì tu bắt đầu mang thêm những màu sắc mới. Có thể đẹp hoặc xấu, tích cực hoặc tiêu cục, tuỳ thuộc vào bản chất và nơi nó bám vào.
Khi trên “tu” bắt đầu có một dốc trượt (dấu huyền), thì tu trở nên nặng nề và mất tự do rồi (tù)!
Nếu biết đặt dấu nhấn cách sắc sảo, đúng hướng đúng chiều (dấu sắc): Từ trên (Thiên Chúa, ân sủng,...) xuống người tu việc tu, thì đời tu sẽ đẹp và khởi sắc ngay (tú).
Ngược lại nếu dấu nhấn này lại cong queo cuốn vào mình (dấu chấm hỏi) thì thôi rồi “đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt” tu sẽ trở thành tủ. Đó là sự chắt góp các thứ nhét cho đầy “tủ” đời mình mà không mấy khi sủ dụng hoặc chia sẻ với ai.
Nhưng nếu biết đặt trọng tâm (dấu nặng) đúng chỗ thì sẽ trở thành nơi gặp gỡ (Tụ) để chia sẻ và hành động. Chắc chắn sẽ thành công “Hợp quần gây sức mạnh” mà.
Ra thế, tu cũng có năm bảy đường!

Lão Phu

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP