Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2012

Quy Luật Về Sự Tôn Trọng


Một cách tự nhiên, người ta đi theo người lãnh đạo mạnh mẽ hơn mình.
Khi người ta tôn trọng ai đó là một con người, họ ngưỡng mộ người ấy. Khi họ tôn trọng ai đó là một người bạn, họ yêu thương người ấy. Tuy nhiên, khi họ tôn trọng ai đó là một người lãnh đạo, họ sẽ theo người ấy.
Người ta không đi theo người khác một cách vô tình. Họ đi theo những cá nhân có năng lực lãnh đạo được mọi người tôn trọng. Một người khi đạt đến điểm 8 trong nấc thang lãnh đạo (nấc thang từ 1 đến 10, 10 là điểm cao nhất) không ra ngoài và tìm kiếm những người lãnh đạo chỉ đạt đến điểm 6 để theo, mà tìm những người có điểm 9 hoặc 10. Những người có khả năng yếu hơn sẽ đi theo những người có năng lực và khả năng cao hơn.
Khi người ta nhóm họp với nhau lầu đầu tiên, hãy quan sát điều gì xảy ra trong cuộc họp. Khi họ bắt đầu trao đổi qua lại, những người lãnh đạo trong nhóm ngay lập tức thực hiện nghĩa vụ. Lúc đầu, mọi người có thể thử vài hướng đi khác nhau; nhưng khi mọi người đã hiểu nhau hơn, họ sẽ không mất nhiều thơi gian nhận ra những lãnh đạo tốt nhất và đi theo họ.

Thông thường, một người có khả năng lãnh đạo tốt thì cũng có khả năng nhận thấy người khác có khả năng lãnh đạo hay không. Khi đó, mọi người cùng khởi hành và đi theo người có khả năng lãnh đạo cao nhất. Nếu không, họ sẽ rời khỏi nhóm và theo đuổi mục tiêu riêng của mình. Claurence cho rằng: “Người lãnh đạo cần phải biết là họ biết, và cần có khả năng làm cho những thứ họ biết trở nên rõ ràng hơn.”
Có nhiều cách đo lường sự tôn trọng của người dưới đối với vị lãnh đạo của họ. Tuy nhiên, cách có hiệu quả nhất kiểm tra là khi người lãnh đạo tạo ra một sự thay đổi lớn trong tổ chức. Tôi đã kinh nghiệm điều này khi tôi di dời công ty ENJOY của tôi từ San Diego tới Atlanta. Chúng tôi đã thảo luận và bắt đầu tạo sự ảnh hưởng của mình đối với những nhà lãnh đạo cốt lõi của công ty. Tôi gặp từng lãnh đạo của công ty để thông báo cho họ về quyết định này. Và mọi người ai cũng đều trả lời: tôi muốn thực hiện cuộc di dời này. Lý do tại sao nhiều người cùng với tôi thực hiện được quyết định này? Đó là tôi đã đầu tư rất nhiều thời gian và nghị lực trong mối quan hệ với họ và gia tăng nhiều giá trị cho cuộc sống của họ. Nhưng có một lý do quan trong hơn là: Tôi đã dành cả cuộc đời của mình để phát triển các kỹ năng lãnh đạo. Điều đó đã làm cho tôi có thể lãnh đạo các lãnh đạo tài giỏi khác.
Người có khả năng lãnh đạo ở nấc thang số 9 và số 10 sẽ không đi theo người có khả năng lãnh đạo ở nấc thang số 7. Đó là nguyên lý hoạt động của lãnh đạo và cũng là bí quyết của Quy Luật Về Sự Tôn Trọng.
(Kỳ tới quy luật thứ 8: Quy Luật Trực Giác)

Rayson trích dịch và tóm lược

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP