Subscribe:

Ads 468x60px

Chủ Nhật, 25 tháng 3, 2012

Bạn có biết?


Tắt xe máy khi chờ đèn đỏ - tiết kiệm 2 tỷ đồng một ngày
Bạn có nghĩ rằng chỉ tắt máy xe ít giây khi chờ đèn đỏ ta có thể tiết kiệm được hơn 2 tỷ đồng mỗi ngày (riêng chỉ ở Sàigòn thôi). Nếu bạn nghi ngờ thì đây, bạn chỉ cân làm một vài con tính nhỏ là biết ngay:
Tổng tiền xăng tiết kiệm khi tắt máy 30 giây (cho một xe - VND): (nếu kẹt đường thì có thể tới hàng giờ): 50 (VND)
Tổng số xe máy trung bình dừng tại một nút giao thông (hai chiều): 50 (xe)
Tổng số nút giao thông tại Tp Sàigòn: 500 (điểm)
Số lần đèn đỏ bật trong ngày tại một nút (8h chia 30 giây nhân 2 chiều): 1920 (lần)
Tổng số tiền tiết kiệm trong một ngày là: 50x50x500x1920 =  2,400,000,000 (Hai tỉ bốn trăm triệu đồng)!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP