Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2012

TRANG HỌC ANH NGỮ


Trang học anh ngữ xin chào quý vị trở lại với Dựng lều Kinh viện. Với mục lần này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu 3 động từ: return home, get back home, arrive home.
Trước hết cả 3 cách nói đều có nghĩa là trở về nhà. Nhưng nếu như chúng ta chỉ đang trên đường về nhà thôi chứ chưa về đến nơi thì bạn đừng vội dùng get back home nhé, mà thay vào đó hãy sử dụng động từ return. Do vậy, chúng ta có thể ghi nhớ rằng return home dùng cho trường hợp đang trên đường về nhà – on the way home.
Ví dụ: Where are you going? – I’m returning home. (Cậu đi đâu thế? – Mình đang trên đường về nhà.)
Ta sẽ nói get back home khi muốn ám chỉ rằng chúng ta đã thực sự về đến nhà.
Ví dụ: What time did you get back home? – About 7.30. (Mấy giờ anh về đến nhà thế? – Khoảng 7.30.)
Cuối cùng, động từ arrive với nghĩa gốc là “kết thúc chặng đường để tới một nơi nào đó” (to get a place, especially at the end of a journey) sẽ được sử dụng với danh từ home để tạo nên ý nghĩa dùng phương tiện để về nhà.
Ví dụ: The new car was fantastic. I arrived home 20 minutes early today. (Chiếc xe mới chạy thật ngon.  Hôm nay tôi về nhà sớm hẳn 20 phút.)

Thanh Hoài

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP