Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2012

Hợp tác

Từ điển tra nghiêng

Hợp gu hợp ý thì công tác được xuôi thuận. Thậm chí có thể tự tung tự tác nếu có những người hợp ý trong hội của mình. Cho nên muốn công tác trôi chảy thì việc đầu tiên cần phải làm là tìm những người hợp với mình!
Có thích (hợp) thì mới làm (tác). Đây là một nguyên tắc sơ đẳng nhưng căn bản để kêu gọi sự cộng tác trong công việc. Đây cũng là nét đặc trưng của tinh thần Á Đông: Mọi con đường dẫn đến khối óc đều đi ngang qua tim. Hay nói cách khác không thể đạt lí nếu không thấu tình.
Như vậy hợp tác và tác hợp phải làm thành một vòng hữu cơ khép kín thì nội lực của nó mới phát huy được đến mức tốt nhất.

Lão Phu

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP