Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2012

21 Quy Luật Tất Yếu Trong Lãnh Đạo


Quy Luật Thứ 11: Quy Luật Thân Tín

Tiềm năng của người lãnh đạo do những người thân tín quyết định. Nếu những người này có khả năng, khi đó người lãnh đạo có thể tạo được ảnh hưởng lớn; và ngược lại.
Nhiệm vụ trước mắt tôi đã rõ ràng: tôi cần loại bỏ đội ngũ lãnh đạo yếu kém và thay vào đó những người tốt hơn. Đó là cách duy nhất tôi có thể thay đổi được tình thế. Tôi phân chia những người lãnh đạo thành ba nhóm tùy theo khả năng lãnh đạo và hiệu quả công việc của họ. Trước tiên là nhóm có khả năng thấp nhất và đóng góp cho tổ chức ít nhất. Tôi có thể sa thải họ ngay lập tức vì khi họ nghỉ việc chẳng có gây ảnh hưởng gì nhưng mang lại tích cực cho tổ chức. Tôi có thể kiếm những người tốt nhất có thể để thay thế họ.
Sau đó đến nhóm thứ hai: nhóm có khả năng trung bình và hiệu quả công việc ít. Tôi kiếm những người lãnh đạo tốt từ bên ngoài và đưa họ vào thay thế những nhân viên yếu kém nhất. Tôi mất một năm để thay thế nhóm thứ hai này. Vào cuối năm thứ ba, tôi mới hoàn toàn cải tổ được cả tổ chức và chỉ để lại hai nhân viên trong nhóm cũ thôi. Vì có nhóm nhân viên mới nên tổ chức có thể có bước phát triển mới. Nhân viên tiếp tục lớn lên về khả năng và tôi giúp họ trở thành những nhà lãnh đạo tốt hơn. Khi có ai nghỉ việc, tôi kiếm người khác thậm chí khá hơn để thay thế. Và như vậy, sức ảnh hưởng của tổ chức là không thể tin được.
Mỗi tổ chức đều có đội ngũ thân tín. Hãy xem bất kỳ một tổ chức nào trong lãnh vực nào đó, bạn có thể thấy quy luật thân tín. Không có những nhà lãnh đạo đơn độc vì nếu chỉ có mình bạn, bạn sẽ không lãnh đạo ai cả.
Bạn nên cố gắng đưa năm nhóm người có giá trị sau đây vào nhóm thân tín của bạn. Họ có thể đưa đến giá trị to lớn cho bạn và tổ chức.
1.      Giá trị tiềm năng: Những người tự trau dồi bản thân. Khả năng đầu tiên mỗi người lãnh đạo phải có là khả năng lãnh đạo và trau dồi chính mình. Đồng thời luôn tỉnh táo để nhận ra tiềm năng của người khác.
2.      Giá trị tích cực: Những người tạo tinh thần cho tổ chức. Người có khả năng vực dậy ngừơi khác và làm cho tinh thần của tổ chức phấn khởi là vô giá, và họ luôn là tài sản quý giá trong đội ngũ thân tín của người lãnh đạo.
3.      Giá trị bản thân: Những người hỗ trợ lãnh đạo. Một người bạn nói với tôi rằng, “Đứng trên đỉnh núi một mình thật cô đơn vì thế bạn nên tìm hiểu lý do tại sao bạn ở đó.” Điều này hoàn toàn đúng khi người lãnh đạo lãnh trọng trách. Đó là lý do tại sao tôi nói, “Đứng trên đỉnh núi một mình thật cô đơn vì thế bạn nên đưa một vài người theo bạn.” Những người bạn mang theo không phải là người “ba phải” mà là trợ lý thực sự và là người bạn. Tìm những người thân tín để giúp bạn thăng tiến.
4.      Giá trị sản sinh: Những người làm nên người khác. Trong đội ngũ thân tín của bạn, bạn hãy coi trọng những ai có khả năng giúp người khác phát triển.
5.      Giá trị được kiểm chứng: Những người tạo nên lãnh đạo. Giá trị cao quý nhất đối với bất cứ nhà lãnh đạo nào là họ có khả năng tạo nên những nhà lãnh đạo khác. Điều đó đã tạo ra nhiều đội ngũ lãnh đạo.
Không bao giờ ngừng bồi dưỡng đội ngũ thân tín. Lee Iacocca cho rằng thành công không bắt nguồn từ những mình biết mà là từ những người mình biết và đối xử với từng người trong nhóm họ ra sao. Câu nói này có nhiều chân lý. Tôi phải thừa nhận rằng tôi thật diễm phúc khi có một nhóm thân tín tuyệt vời. Tuy nhiên, tôi không dừng lại ở đó mà sẽ tiếp tục xây dựng và bổ xung những người giỏi vô trong nhóm thân tín của tôi cho thập niên tiếp theo và sau này. Đó là cách duy nhất để thành công.
(Kỳ tới: Quy luật 12: Quy Luật Chia Sẻ Quyền Lực)

Rayson trích dịch và tóm lược

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP