Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2012

Thắng lợi


Từ điển tra nghiêng

Biết lợi dụng sẽ thắng. Muốn thắng phải biết lợi dụng. Thắng chẳng qua chỉ là lợi dụng hoặc kết quả của việc lợi dụng! Đồng thời thắng luôn mang lại những mối lợi: “vì chiến lợi phẩm thu về từng núi”; khẳng định được lí lẽ và lợi thế của mình: “Được làm vua thua làm giặc” mà lị!
Tuy nhiên, để có thắng lợi, nhiều khi cũng phải trả giá rất đắt. Tới khi thắng thì chỉ còn lợi mà răng chẳng còn! Để bù lại, khi đã thắng thì cố mà trục lợi khi có thể. Đó là một loại cocktail gồm nỗi buồn chiến tranh và men chua chiến thắng. Một loại thức uống vừa khó nuốt vừa khó tiêu! Xem ra thắng mà không lợi!
Biết hãm phanh (thắng) đúng nơi đúng lúc sẽ đảm bảo an toàn và luôn có lợi. Và khi biết thắng vượt những tiêu cực, chướng ngại cũng sẽ đem lại lợi ích quí giá cho bản thân và cho tha nhân.
Như thế phải biết thắng thì mới lợi.

Lão Phu

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP