Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2012

Cải tổ

Từ điển tra nghiêng

Tổ chỉ rẻ như bó rau cải! Mua đâu cũng được, đổ đâu cũng không tiếc! Cải tổ cũng dễ như chuyện bà bếp đi chợ: Thấy cái gì thích hợp ý thì mua về, khi không thích nữa thì bỏ. Cân nhắc tính toán làm chi cho rách việc, mất thời giờ! Cải tổ như vậy thì có cũng như không. Cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy đến hoà bình thế giới!
Còn nếu muốn nhìn trước nhìn sau, lật qua lật lại thì cải tổ là cổ tải! Tức phải đưa cổ ra mà vác mà kéo (tải)! Nếu muốn cải tổ thì phải è cổ ra mà kéo cày. Phải chấp nhận thương đau. Phải kéo cho đến nơi đến chốn nếu không thì tổ lại bị lật (cải) tróc lên rồi để đó! Bao nhiều thứ uế tạp bề bộn lại bày ra làm ô uế và mất mĩ quan thành phố!
Hơn nữa muốn moi lên, muốn đổi (cải) thì phải có nhiều người tập hợp lại (tổ) thì mới mong thành công. Như vậy cải tổ không đơn giản, chấp nhận thương đau và cần phải đồng tâm hiệp lực.

Lão Phu

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP