Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2012

THIÊN ĐÀNG TRONG TABao la là cõi Thiêng Đàng…
Mà ta cứ mãi lang thang đi tìm?
Ngồi lặng nhìn đáy con tim;
Thiên đàng trong đó, đi tìm đâu xa?
 
Tâm trinh; đền thờ ngôi Cha,
Ngôi Con cùng với Ngôi Ba Thánh Thần.
Ba Ngôi ban phát Hồng An,
Để ta thoát khỏi phong trần bon chen!

Yêu thương mọi kẻ sang, hèn…
Cùng nhau hợp tiếng, ngợi khen Chúa Trời.
Nơi Ngài là chốn nghỉ ngơi,
Để ai gánh nặng, tả tơi cậy Ngài!

Tâm hồn nghèo khó cho ai…
Cho ai… là chính cho Ngài ta yêu.
Tâm hồn trong trắng, mỹ miều
Thiên Đàng trong đó đáng yêu dường nào!
                                                 
Hạt Bụi(st)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP