Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2012

TRANG HỌC ANH NGỮTrong tiếng Anh, cách đọc và viết ngày tháng rất đa dạng và được áp dụng theo 2 văn phong: tiếng Anh của Anh-Anh hoặc của Anh-Mỹ. Chúng tôi xin giới thiệu cho quý vị các quy tắc chung nhất về cách đọc và viết.
Cách đọc viết ngày tháng theo Anh-Anh:
Ngày luôn viết trước tháng và có thể thêm số thứ tự vào phía sau như st, nd, rd, th,…, đồng thời bỏ đi giới từ of ở vị trí trước month. Dấu phẩy có thể được sử dụng trước year, tuy nhiên cách dùng này không phổ biến. Ví dụ: 6(th) (of) January(,) 2009 (Ngày mùng 6 tháng 1 năm 2009); hoặc 1(st) (of) June(,) 2009 (Ngày mùng 1 tháng 6 năm 2009)
Khi đọc ngày tháng theo văn phong Anh–Anh, bạn sử dụng mạo từ xác định trước ngày. Ví dụ: March 2, 2009 - March the second, two thousand and nine
Cách đọc và viết theo Anh-Mỹ
Nếu như viết ngày tháng theo văn phong Anh-Mỹ, tháng luôn viết trước ngày và có mạo từ đằng trước nó. Dấu phẩy thường được sử dụng trước năm. Ví dụ: August (the) 9(th), 2007 (Ngày mùng 9 tháng 8 năm 2007). Ngoài ra, chúng ta cũng có thể viết ngày, tháng, năm bằng các con số và đây cũng là cách thông dụng nhất. Ví dụ: 9/8/07 hoặc 9-8-07
Tuy nhiên nếu bạn sử dụng cách viết như trong ví dụ trên, sẽ rất dễ xảy ra nhầm lẫn bởi nếu hiểu theo văn phong Anh-Anh sẽ là ngày mồng 9 tháng 8 năm 2007 nhưng sẽ là mồng 8 tháng 9 năm 2007 theo văn phong Anh-Mỹ
Như vậy bạn nên viết rõ ràng ngày tháng bằng chữ (October thay vì chỉ viết số 10) hoặc sử dụng cách viết tắt (Aug, Sept, Dec...) để tránh sự nhầm lẫn đáng tiếc xảy ra. Khi đọc ngày tháng theo văn phong Anh–Mỹ, bạn có thể bỏ mạo từ xác định: Ví dụ: March 2, 2009, March second, two thousand and nine.
Lưu ý: Nếu đọc ngày trước tháng thì bạn phải sử dụng mạo từ xác định trước ngày và giới từ of trước tháng.Ví dụ: 2 March 2009, the second of March, two thousand and nine hoặc 4 September 2001, the fourth of September, two thousand and one.

Thanh Hoài (theo Internet)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP