Subscribe:

Ads 468x60px

Thứ Hai, 26 tháng 3, 2012

Tranh đấu

Từ điển tra nghiêng

Một bức tranh mang tính chiến đấu cao, là nơi tranh dành và đấu đá! Nhân danh một điều nào đó, có khi là một điều rất tốt, thậm chí thánh thiện nữa, để tranh dành và đấu đá nhau! Tranh đấu như thế thì trước sau cũng bị trâu đánh vì tránh đâu cho được!
Mục tiêu của tranh đấu là tranh dành lấy cái đấu. Vì khi có cái đấu thì có thể đong được nhiều thứ làm được nhiều việc. Dùng trong sinh hoạt bếp núc để no cái bụng. Dùng làm phương tiện buôn bán để làm giàu. Đong được cả bột, cả màu để mà vẽ tranh, tạo nên tiếng nói, dấu ấn riêng cho mình. Vì thế mà có khi người ta không ngần ngại làm chiến tranh chỉ để có cái đấu.
Tuy nhiên muốn cạnh tranh (lành mạnh) được trong nghề nghiệp cũng như trong cuộc sống thì phải chiến đấu cật lực. Trên đời này, muốn thành công thì không thể cứ nằm ngửa mà chờ sung rụng được.
Như đua tranh phải có liều lượng, phải cân đong kĩ lưỡng. Phải vừa vặn để khỏi thiếu hụt cũng không tràn ra ngoài. Ít quá lại không đủ ép phê mà nhiều quá lại phí của và ô nhiễm môi trường.
Ôi tranh đấu sao mà tế nhị và đòi hỏi nhiều thứ quá!

Lão Phu

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP